Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro platformu Thermomix® Recipe (Cookidoo®), aplikaci Thermomix® a přístroj Thermomix®

28. Březen 2019

Obsah

 1. Obecné
 2. Platforma
 3. Thermomix®
 4. Sledování uživatelského chování
 5. Péče o zákazníky
 6. Údaje o platbách
 7. E-mailový marketing
 8. Příjemci osobních údajů
 9. Vaše práva
 10. Zabezpečení údajů
 11. Uchování a vymazání osobních údajů společností Vorwerk International
 12. Stav Zásad ochrany osobních údajů
 13. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

1 Obecné

1.1 Níže uvedená ustanovení upravují, jakým způsobem společnost Vorwerk International & Co. KmG, Verenastrasse 39, CH-8832 Wollerau, Švýcarsko (dále jen „Vorwerk International“) a společnost Vorwerk CS k.s.,Pod Pekařkou 1/107, 147 00 Praha 4, Česká republika (dále jen „místní subjekt společnosti Vorwerk“, obě společnosti společně „společnosti skupiny Vorwerk“) nakládají s vašimi osobními údaji v souvislosti s webovými stránkami „Thermomix® Recipe Platform“ („Cookidoo®“), mobilní aplikací Thermomix® „aplikace TM“ (dále jen „aplikace“, Cookidoo® a aplikace společně „platforma“), a přístrojem „Vorwerk Thermomix®“, kuchyňským přístrojem s volitelným připojením k internetu (dále jen „Thermomix®“). Prodej přístroje Thermomix® probíhá za podpory týmu Thermomix® poradců (dále jen „Thermomix® poradce“), kteří rovněž pořádají předváděcí akce věnované vaření a další akce, zajišťují profesionální prezentace a zprostředkovávají osobní zkušenosti s přístrojem Thermomix®.

1.2 Aby se předešlo pochybnostem, společnosti skupiny Vorwerk nepůsobí jako společní správci, pokud není výslovně uvedeno jinak. Pokud není výslovně popsáno jinak, každé předání údajů mezi společnostmi skupiny Vorwerk je předáním správcem správci, nikoli zpracováním jednou společností skupiny Vorwerk v zastoupení druhé. Vztah mezi společnostmi skupiny Vorwerk je podrobně popsán v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

1.3 Společnost Vorwerk International je poskytovatelem platformy, zatímco místní subjekt společnosti Vorwerk zajišťuje distribuci přístroje Thermomix®.

1.4 Podrobné informace o zpracování svých údajů naleznete níže v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se prosím na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktních informací uvedených v oddílu 13 níže.

1.5 K těmto informacím o ochraně osobních údajů máte kdykoli přístup prostřednictvím aplikace, můžete si je stáhnout z Cookidoo® v části Zásady ochrany osobních údajů, nebo pokud je přístroj Thermomix® připojen k internetu, otevřete je v přístroji Thermomix® v nabídce Nastavení | Soukromí | Zásady ochrany osobních údajů.

1.6 Správcem všech údajů zpracovávaných dle níže uvedených zásad je společnost Vorwerk International. V určitých případech popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů však mohou být údaje předány jiným právnickým osobám a v takových případech jsou správcem těchto předaných údajů tyto osoby. Podrobné informace o nakládání s vašimi údaji jsou uvedeny níže v těchto Zásadách. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se prosím na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktních informací uvedených v oddílu 13 níže.

2 Platforma

2.1 Níže uvedená ustanovení tohoto oddílu 2 se vztahují pouze na používání platformy. Nevztahují se na přístroj Thermomix®. Obě složky platformy, Cookidoo® a aplikace, poskytují stejnou funkcionalitu; s aplikací a Cookidoo je tudíž v této části 2 nakládáno stejně.

2.2 Pokud si stáhnete aplikaci ve verzi pro Apple iOS, bude stažení zpracováno prostřednictvím obchodu App Store „iTunes“ provozovaného společností Apple, Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornie 95014, USA, („Apple, Inc“) za účelem provozování aplikace a údaje budou předány společnosti Apple, Inc. Další informace o zpracování svých údajů společností Apple, Inc. naleznete na adrese http://www.apple.com/legal/privacy/.

2.3 Pokud si aplikaci stáhnete ve verzi pro Android, stažení bude zpracováno prostřednictvím obchodu Google Play provozovaného společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, USA („Google LLC“) za účelem provozování aplikace a údaje budou předány společnosti Google LLC. Další informace o zpracování svých údajů společností Google Inc. naleznete na adrese http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

2.4 Použití platformy bez registrovaného účtu

2.4.1 Při přístupu k platformě budou z technických důvodů automaticky předány společnosti Vorwerk International následující údaje:

 • IP adresa
 • Datum a čas
 • Množství přenesených údajů
 • Přístupové zařízení a prohlížeč
 • Operační systém v přístupovém zařízení
 • Oznámení, zda byl přístup úspěšný

2.4.2 Předchozí údaje budou zpracovány tak, aby vám bylo technicky umožněno používání platformy. Dále mohou být tyto údaje v anonymní formě vyhodnocovány pro statistické účely a za účelem zlepšování nabízených služeb. Takové údaje jsou zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

2.4.3 V platformě můžete bez registrovaného účtu procházet recepty v režimu omezeného náhledu. V takovém případě jsou mimo jiné na webových stránkách poskytovány následující funkce:

 • Procházení webových stránek
 • Vyhledávání receptů
 • Otevírání náhledů receptů
 • Uložení posledních vyhledávání uživatele
 • Získání dalších informací o produktech společnosti Vorwerk
 • Poskytnutí redakčního obsahu, například článků

2.4.4 Takové údaje jsou zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

2.5 Použití platformy s registrovaným účtem

2.5.1 Před tím, než budete moci využívat plný rozsah platformy, si musíte vytvořit uživatelský účet. Za tímto účelem budou požadovány následující údaje (* = povinné údaje):

 • E-mailová adresa*
 • Heslo*
 • Země trvalého pobytu*
 • Poštovní adresa*
 • Jméno, příjmení
 • Jazyk
 • Daňové identifikační číslo

2.5.2 Výše uvedené údaje jsou požadovány za účelem poskytnutí následujících funkcí:

 • Vytvoření a správa uživatelského účtu
 • Vytvoření vlastních seznamů receptů za účelem shromažďování, třídění a vytváření záložek receptů
 • Vytvoření nákupních seznamů
 • Uložení sbírek receptů vytvořených společností Vorwerk International
 • Plánování receptů pro vaření na celý den (týdenní plánovač)
 • Nákup a správa předplatného Cookidoo®, nákup dalších produktů

2.5.3 Použití všech výše uvedených funkcí je volitelné. Takové údaje jsou zpracovávány na právním základě plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

2.6 Přiřazení přístroje Thermomix® k vašemu účtu Cookidoo®

2.6.1 Vlastníte-li přístroj Thermomix® TM5 s funkcí Cook-Key®, můžete Thermomix® volitelně přiřadit ke svému účtu Cookidoo® zadáním sériového čísla svého přístroje Thermomix® do svého účtu.

2.6.2 Vlastníte-li přístroj Thermomix® TM6, můžete volitelně přiřadit Thermomix® TM6 ke svému účtu Cookidoo® prostřednictvím zabudovaného Wi-Fi. Abyste tak učinili během procesu přihlášení na přístroji Thermomix®, zadejte přístupové údaje ze svého účtu Cookidoo. Kromě toho musíte vyplnit povinná pole, například jazyk a zemi trvalého pobytu.

2.6.3 V případě, že je váš přístroj Thermomix® připojen k internetu (viz oddíl 3.4 níže), můžete přenést recepty dostupné na vašem účtu Cookidoo® do svého přístroje Thermomix®. Takové údaje jsou zpracovávány na právním základě plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

2.7 Soubory cookie

V platformě používáme soubory cookie, abychom vám při návštěvě našich webových stránek poskytli co nejlepší uživatelskou zkušenost. Soubory cookie jsou datové soubory, které ukládá váš prohlížeč a které obsahují údaje. Veškeré informace o používání souborů cookie naleznete v našich Zásadách pro používání souborů cookie, které jsou přístupné prostřednictvím odkazu, který naleznete v zápatí našich webových stránek a v nastavení aplikace.

3 Thermomix®

3.1 Následující ustanovení tohoto oddílu 3 se vztahují pouze na použití přístroje Thermomix®.

3.2 Kromě níže uvedených oddílů budou další údaje zpracovány v případě přiřazení přístroje Thermomix® k vašemu účtu Cookidoo®. V tomto ohledu si prosím přečtěte oddíl 2.6.

3.3 Pokud jste udělili svůj souhlas se sledováním svého uživatelského chování, mohou být zpracovávány i další údaje, jak je uvedeno v části 4.4 níže.

3.4 Připojení přístroje Thermomix® k internetu

3.4.1 Při připojení přístroje Thermomix® k internetu jsou údaje popsané v oddílu 2.4.1 zpracovávány tak, aby bylo technicky umožněno připojení přístroje Thermomix® k internetu a platformě.

3.4.2 Dále budou společnosti Vorwerk International předány následující údaje:

 • IP adresa
 • MAC adresa Cook-Key®
 • Sériové číslo Cook-Key®
 • Datum a čas
 • Množství přenesených údajů
 • Přístupové zařízení
 • Operační systém v přístupovém zařízení
 • Oznámení, zda byl přístup úspěšný
 • V případě selhání připojení, důvod selhání v podobě chybového kódu

3.4.3 Údaje budou použity pouze za účelem zlepšení kvality Wi-Fi a připojení přístroje Thermomix® k internetu. Takové údaje jsou zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

4 Sledování uživatelského chování

4.1 Rádi bychom lépe porozuměli tomu, jak vy a přístroj Thermomix®, abychom mohli naše služby a produkty dále vylepšovat. Rovněž bychom vám chtěli poskytnout obsah a nabídky odpovídající vašim možným zájmům. Za tímto účelem vás žádáme o váš souhlas s tím, abychom mohli sledovat vaše uživatelské chování v rámci přístroje Thermomix®.

4.2 Žádáme vás o souhlas jak se sledováním v rámci přístroje Thermomix®, svůj souhlas můžete kdykoli odděleně udělit i odvolat. Odepření nebo zrušení takového souhlasu neovlivní používání platformy, ani přístroje Thermomix®.

4.3 Údaje uvedené v následujících oddílech 4.4 jsou zpracovávány na právním základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

4.4 Sledování vašeho přístroje Thermomix®

4.4.1 V případě, že jste udělili svůj souhlas se sledováním svého uživatelského chování v souvislosti s přístrojem Thermomix®, platí následující.

4.4.2 Při připojení k internetu předá přístroj Thermomix® společnosti Vorwerk International následující údaje:

 • IP adresa
 • Sériové číslo Thermomix®
 • ID uživatele
 • Je-li to možné, ID Cook-Key® (MAC adresu)
 • Zeměpisnou šířku a délku (odvozené z adresy IP)
 • PSČ (odvozené z IP adresy)
 • Funkce nebo nastavení a použité parametry (např. vaření, míchání s otáčkami za minutu)
 • Časové údaje o délce trvání použitých funkcí
 • Údaje shromážděné v průběhu připojení přístroje Thermomix® k internetu, jak je popsáno v oddíle 3.4.1
 • Údaje o užívání za období vaření: Aktivity uživatele (např. který recept byl připraven, které funkce přístroje Thermomix® byly použity)

4.4.3 Předchozí údaje budou předány místnímu subjektu společnosti Vorwerk a budou používány společnostmi skupiny Vorwerk k následujícím účelům:

 • Vylepšení uživatelské zkušenosti při používání přístroje Thermomix®
 • Navrhování a doporučení vhodnějšího obsahu (například receptů)
 • Navrhování podobných sbírek receptů
 • Filtrování výsledků vyhledávání
 • Analýza údajů o užívání
 • Poznatky o chování uživatele a interakci s platformou a přístrojem Thermomix®
 • Zlepšení služeb a produktů
 • Doporučení vhodného personalizovaného obsahu
 • Poznatky o chování uživatele a interakci s přístrojem Thermomix®

4.4.4 Kromě výše uvedeného jsou společnosti skupiny Vorwerk oprávněny poskytnout vašemu Thermomix® poradci shrnutí údajů o vašem používání přístroje Thermomix®. Na základě uvedených informací vás váš Thermomix® poradce může oslovit za účelem předložení obsahu a nabídek odpovídajících vašim případným zájmům; kontakt prostřednictvím e-mailu bude realizován pouze v případě, pokud jste dodatečně souhlasili s přijímáním takových marketingových e-mailů.

4.4.5 Ustanovení tohoto oddílu 4.5 se vztahují pouze na používání přístroje Thermomix®, a to pouze v případě, že je přístroj Thermomix® připojen k internetu. Nevztahují se na používání platformy.

4.4.6 V případě použití přístroje TM5 najdete přesné znění svého prohlášení o udělení souhlasu v části Nastavení | Soukromí | Diagnostika

Souhlasím s tím, že moje uživatelské chování v souvislosti s přístrojem Thermomix® smí být sledováno společností Vorwerk International & Co. KmG, Švýcarsko a předáno společnosti Vorwerk CS k.s. a mému Thermomix® poradci (společně dále jen „společnost Vorwerk“), a že společnost Vorwerk smí analyzovat moje uživatelské chování za účelem zlepšování svých produktů a služeb, a aby mi mohla poskytnout obsah a nabídky odpovídající mým možným zájmům.

Další informace jsou uvedeny v oddílu 4.4 Zásad ochrany osobních údajů.

4.4.7 V případě použití přístroje TM6 najdete přesné znění svého prohlášení o udělení souhlasu v části Účet | Užití údajů

4.4.8 Při používání přístroje TM5 můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s účinkem do budoucna změnou nastavení ochrany osobních údajů v přístroji Thermomix® v nabídce nastavení Nastavení | Soukromí | Diagnostika a použití přístroje Thermomix®. Dále je k účinnému odvolání souhlasu při používání přístroje TM5 nutné, abyste po změně nastavení synchronizovali svůj přístroj Thermomix® s Cookidoo®.

4.4.9 Při používání přístroje TM6 můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s účinkem do budoucna změnou nastavení ochrany osobních údajů v přístroji Thermomix® v nabídce nastavení Nastavení | Soukromí | Diagnostika a použití přístroje Thermomix® nebo změnou nastavení užití údajů ve svém profilu pod položkou Účet | Užití údajů

5 Péče o zákazníky

5.1 Kontaktujete-li oddělení péče o zákazníky, můžeme shromažďovat určité údaje. V závislosti na způsobu požadovaného kontaktu a typu přijatých požadavků se mohou tyto údaje lišit podle toho, zda souvisejí s vyřešením technického problému nebo s požadavky na ochranu osobních údajů, jako je například přístup k údajům nebo vymazání údajů. V případě potřeby můžeme rovněž zpracovat údaje popsané v oddílech 2.4.1, 2.5.1, 3.4.2, 4.4.2 za účelem vyhovění vašim požadavkům.

5.2 Výše uvedené údaje budou použity k plnění konkrétních žádostí v oblasti péče o zákazníky.

5.3 Výše uvedené údaje jsou zpracovány na právním základě plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

6 Údaje o platbách

6.1 Při nákupu produktů nebo služeb v rámci platformy budete muset odeslat platební údaje, aby bylo možné platby zpracovat (v závislosti na způsobu platby, např. číslo kreditní karty nebo PayPal). Vaše platba bude zpracovávána třetí stranou – poskytovatelem platebních služeb Elavon Merchant Services, Lyoner Str. 36, 60528 Frankfurt/Main, Německo.

6.2 Za účelem zaslání správné faktury budou požadovány následující údaje (* = povinné údaje):

 • Země*
 • Oslovení*
 • Jméno, příjmení*
 • Poštovní adresa*
 • Název společnosti
 • Daňové identifikační číslo

6.3 Výše uvedené údaje budou použity za účelem zpracování nákupu. Takové údaje jsou zpracovávány na právním základě plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

7 E-mailový marketing

7.1 Společnost Vorwerk International příležitostně poskytuje prostřednictvím e-mailu informace o speciálních nabídkách a slevových akcích. Prostřednictvím marketingových e-mailů vám budou předkládány informace o společnostech skupiny Vorwerk, jejich produktech a aktuálních nabídkách a průzkumech za předpokladu, že jste se přihlásili k jejich odběru.

7.2 V případě udělení souhlasu s přijímáním marketingových e-mailů budou zpracovávány následující údaje:

 • E-mailová adresa
 • Status členství
 • Registrované přístroje
 • Země trvalého pobytu
 • Typ předplatného

7.3 Výše uvedené údaje používají společnosti skupiny Vorwerk za účelem zasílání marketingových e-mailů vyhovujících vašim možným zájmům (např. informací o těchto společnostech, jejich produktech a aktuálních nabídkách a průzkumech).

7.4 Odběr marketingových e-mailů můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz ke zrušení odběru uvedený na konci každého marketingového e-mailu.

7.5 Přesné znění svého prohlášení o udělení souhlasu naleznete v části Účet | Užití údajů

7.6 Údaje uvedené v tomto oddíle jsou zpracovány na základě právního základu souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

8 Příjemci osobních údajů

8.1 Při poskytování služeb můžeme sdílet vaše osobní údaje se subjekty, které jednají v našem zastoupení nebo jsou jinak zapojené do transakce, včetně:

 • Poskytovatelů služeb, s nimiž jsou osobní údaje sdíleny
 • Ostatních obchodních partnerů, kteří nám poskytují služby, jako například
  • poskytovatelé IT hostingu
  • poskytovatelé komunikačních služeb
  • poskytovatelé platebních služeb
  • poskytovatelé služeb zákazníkům
  • poskytovatelé marketingových služeb

8.2 Výše uvedení příjemci osobních údajů se mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor. V případě potřeby a pokud není země, do které jsou údaje předávány, označena Evropskou komisí za zemi s odpovídající úrovní ochrany, vyžadujeme, aby tito příjemci dodržovali opatření na ochranu osobních údajů, jako jsou standardní smluvní doložky, nabídka odpovídajících záruk podle pokynů Evropské komise nebo osvědčení Štít soukromí EU-USA nebo Štít soukromí Švýcarsko-USA.

8.3 Synchronizace a aktualizace údajů zákazníků mezi společnostmi skupiny Vorwerk

8.3.1 Společnosti skupiny Vorwerk si přejí uchovávat kontaktní údaje zákazníků v aktuální podobě. Přístroj Thermomix® a platforma jsou poskytovány různými společnostmi skupiny Vorwerk. V případě, že poskytnete aktualizované kontaktní údaje jedné ze společností skupiny Vorwerk, rádi bychom tyto informace aktualizovali i u dalších společností skupiny Vorwerk. Abychom tak mohli učinit, žádáme vás o váš souhlas se synchronizací takových údajů.

8.3.2 V případě, že jste udělili souhlas se synchronizací údajů zákazníka v rámci společností skupiny Vorwerk, budou mezi společnostmi skupiny Vorwerk vyměňovány následující údaje, pokud takové údaje existují:

 • Údaje o uživatelských účtech popsané v oddílu 2.5.1
 • Sériové číslo Thermomix® nebo Cook-Key® popsané v oddílu 2.6.1

8.3.3 Výše uvedené údaje budou vyměňovány mezi společnostmi skupiny Vorwerk a zpracovány tak, aby jejich databáze byly aktuální. Další zpracování proběhne pouze v případech, kdy je to zákonné, např. zpracování za účelem sledování uživatelského chování v případě dodatečného souhlasu podle oddílu 4 nebo marketingu prostřednictvím e-mailů v případě dodatečného souhlasu podle oddílu 7.

8.3.4 Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, např. zasláním e-mailu na adresu dpo@vorwerk.ch nebo změnou nastavení ochrany osobních údajů v platformě v uživatelském účtu Thermomix®.

8.3.5 Přesné znění svého souhlasu naleznete v části Účet | Užití údajů

8.3.6 Údaje uvedené v tomto oddíle jsou zpracovány na základě právního základu souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

8.4 Sdílení údajů s orgány činnými v trestním řízení

8.4.1 Můžeme být povinni předávat osobní údaje orgánům činným v trestním řízení ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

8.4.2 Společnost Vorwerk International si vyhrazuje právo sdílet informace důležité pro účely prevence a stíhání trestných činů v případě, že vypozorujeme jakékoli nezákonné chování v souvislosti s používáním platformy nebo přístroje Thermomix®, sloužící našemu legitimnímu zájmu chránit naši podnikatelskou činnost a ostatní uživatele Cookidoo nebo uživatele přístroje Thermomix®.

9 Vaše práva

9.1 Právo na přístup (článek 15 GDPR)

Máte právo požadovat potvrzení o tom, zda společnost Vorwerk International zpracovává vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, aby vám společnost Vorwerk International poskytla přístup k informacím uchovávaným společností Vorwerk International vztahujícím se k vaší osobě nebo vašemu pseudonymu.

9.2 Právo na opravu (článek 16 GDPR)

Máte právo na opravu údajů v případě, že vaše shromážděné osobní údaje jsou nepřesné.

9.3 Právo na vymazání (článek 17 GDPR)

9.3.1 Máte právo za určitých okolností požadovat vymazání osobních údajů bez zbytečného odkladu. Takové okolnosti mohou být např. pokud vaše osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo pokud odvoláte souhlas, na kterém je naše zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 GDPR, a pokud neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.

9.3.2 Svůj uživatelský účet v platformě můžete zcela smazat. Za tímto účelem jednoduše zašlete e-mail s předmětem „smazat můj profil“ na adresu dpo@vorwerk.ch Vezměte prosím na vědomí, že po odstranění uživatelského účtu používání Cookidoo® a aplikace již nebude možné.

9.3.3 Dále můžete smazat následující údaje:

 • Údaje uložené v přístroji Thermomix® pomocí funkce obnovení továrního nastavení v nabídce nastavení přístroje Thermomix®
 • Nastavení sítě v přístroji Thermomix®, který je připojen k internetu, pomocí funkce síťového resetování v nabídce nastavení přístroje Thermomix®
 • Recepty uložené v přístroji Thermomix® nebo v Cook-Key® pomocí funkce resetování v nabídce nastavení přístroje Thermomix®

9.4 Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)

Máte právo za určitých okolností dosáhnout omezení zpracování. Takovou okolností může být např. pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou přesné, nebo pokud nepotřebujeme osobní údaje k původnímu účelu zpracování, ale potřebujete, abychom uchovávali tyto údaje za účelem zjištění, výkonu nebo obrany právních nároků.

9.5 Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR)

Za určitých okolností máte právo obdržet svoje osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo bez překážek předat tyto informace jinému správci nebo nás požádat, abychom tak učinili.

9.6 Právo na vznesení námitky proti zpracování (článek 21 GDPR)

Máte právo za určitých okolností vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů, zejména pokud zpracováváme vaše osobní údaje na právním základu oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo pokud používáme vaše osobní údaje k marketingovým účelům.

9.7 Právo na odvolání souhlasu

9.7.1 Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě souhlasu, který jste nám poskytli ve smyslu čl. 6 odst. 1 GDPR, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

9.7.2 Podrobné pokyny k odvolání souhlasu naleznete také v

 • oddílu 4, zejména v oddílech 4.4.7 které se týkají sledování uživatelského chování v rámci platformy a na vašem přístroji Thermomix®
 • oddílu 7.4 týkajícím se toho, jak se odhlásit od zasílání marketingových e-mailů
 • oddílu 8.3.4 týkajícím se synchronizace údajů o zákaznících mezi společnostmi skupiny Vorwerk

9.8 Jak uplatnit svoje práva na ochranu osobních údajů

V případě otázek týkajících se shromažďování, zpracování nebo použití vašich osobních údajů, zveřejnění, opravy, zablokování nebo vymazání údajů nebo námitek ohledně určitého zpracování údajů a přenositelnosti údajů se prosím obraťte na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v oddílu 13.

9.9 Právo podat stížnost

9.9.1 Máte právo podat stížnost k orgánu dohledu, zejména v členském státě svého obvyklého pobytu.

9.9.2 Pokud nejste spokojeni s jakýmkoliv aspektem zpracování svých osobních údajů společností Vorwerk International, chtěli bychom tomu porozumět a projednat s vámi, jakým způsobem bychom mohli tuto situaci napravit. Neváhejte se na nás prosím obrátit prostřednictvím kontaktních informací uvedených níže v oddílu 13. I přesto můžete podat stížnost k místnímu úřadu pro dohled nad ochranou osobních údajů.

10 Zabezpečení údajů

Ve společnosti Vorwerk International jsme přijali odpovídající technická a organizační opatření k zabránění náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému vyzrazení nebo zpřístupnění osobních údajů přenášených, uchovávaných nebo jinak zpracovávaných.

11 Uchování a vymazání osobních údajů společností Vorwerk International

11.1 Vaše osobní údaje a další informace (např. účetní údaje související s vašimi nákupy) uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné k poskytování našich služeb a k tomu, abyste mohli používat naše webové stránky a naše produkty, k dodržení příslušných právních předpisů (včetně těch týkajících se uchování), k vyřešení sporů s kterýmikoli stranami a z jiných důvodů, pokud je to nezbytné k tomu, abychom mohli vykonávat svoji činnost. V důsledku toho vymažeme osobní údaje, jakmile již nebudou zapotřebí k výše uvedeným účelům.

11.2 V případě, že zpracování je založeno na souhlasu a vy svůj souhlas odvoláte, vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu vymažeme nebo anonymizujeme, pokud neexistuje právní základ pro uchování těchto údajů.

11.3 Uchováváme-li osobní údaje pouze za účelem dodržování právních předpisů týkajících se uchovávání dokumentů, uchováme tyto osobní údaje v archivním režimu. To znamená, že přístup k těmto osobním údajům je přísně omezen na osoby, které by mohly potřebovat přístup za účelem dodržení výše uvedených právních předpisů.

11.4 Kritéria, která používáme pro stanovení doby uchování vašich osobních údajů zahrnují požadavky na uchovávání údajů obsažené v příslušných právních předpisech, nařízeních a naše provozní požadavky, jako je vedení účtu, řízení vztahů se zákazníky a reakce na právní nároky, stížnosti a regulační požadavky a žádosti o vynucení práva. Máte-li dotaz ohledně konkrétního období uchovávání určitých typů osobních údajů, které zpracováváme, obraťte se na nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v oddílu 13.

12 Stav Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány v Březen 2019. Vyhrazujeme si právo občas upravit toto oznámení v případě, že ve zpracování údajů nastanou nějaké změny. V případě, že Zásady ochrany osobních údajů budou aktualizovány, podnikneme takové kroky, abychom vás vhodnými prostředky o této aktualizaci informovali, například prostřednictvím oznámení, které se zobrazí při přihlášení k vašemu účtu, nebo jinými prostředky, budou-li vhodnější (např. e-mailem).

13 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Vorwerk International se můžete obrátit na adrese

Vorwerk International & Co. KmG
Verenastrasse 39
CH-8832 Wollerau
Švýcarsko
dpo@vorwerk.ch